ISO 14001 software

Het milieuzorgluik ISO14001 laat de gebruiker toe om aan de hand van een initiële milieuanalyse en de geïdentificeerde activiteiten, diensten en producten een schema op te stellen van de relevante milieuaspecten en -effecten. Startende vanuit deze gegevens kan de gebruiker doelen opstellen conform het beleid om het behalen van opgelegde of eigen milieunormen op te volgen.

Met behulp van de significantiebepaler welke volledig is in te stellen naar de noden van de gebruiker, krijgt de gebruiker een handig overzicht van de milieuaspecten naargelang hun significanties. De gebruiker is op deze wijze in staat de prioriteiten op te stellen en zo de meeste dringende aspecten eerst te behandelen.
 
De geregistreerde gegevens betreffende afval, water, lucht,… zijn onmiddellijk te relateren met de vooropgestelde doelen ten einde de PDCA cirkel van “plan” tot “act” rond te maken.

nieuws

Tupperware Belgium kiest voor SQUARE

Tupperware Belgium heeft voor SQUARE gekozen om de opleidingen van hun medewerkers te beheren, plannen en registreren.

 

Kraft foods kiest SQUARE voor milieu en veiligheid

Kraft Foods kiest voor SQUARE om de milieu- en veiligheidsadministratie van de diverse vestigingen in België te beheren.

 

NIKE EMEA Logistics kiest voor SQUARE!

Het logistieke centrum van NIKE te Laakdal kiest voor SQUARE om zowel arbeidsveiligheid als milieu te beheren.

 

bekijk archief